Spesialistutdanning

Kjeveortopedi

Pedodonti

Multidisiplinær odontologi

Spesialist- og videreutdanning

Utdanning av tannlegespesialister og tannleger med spesialkompetanse skal være en av hovedfunksjonene ved TkNN. I Norge er det spesialistutdanning innen 7 fagområder: Oral kirurgi og oral medisin, kjeveortopedi (tannregulering), periodonti (tannfestesykdommer), pedodonti (barnetannpleie), endodonti (sykdommer i tannroten), protetikk- og bittfunksjon (tannerstatninger) og kjeve- og ansiktsradiologi (røntgen).

De kliniske utdanningene er 3-årige, med unntak av «oral kirurgi og oral medisin» som er 5-årig. Minimum opptaksvilkår er odontologisk embetseksamen + 2-årig praksis som tannlege. I tillegg har Norge en 1-årig videreutdanning i samfunnsodontologi. Prinsipper i all spesialist- og videreutdanning er at den skal være forskningsbasert, og at et universitet har ansvaret for studieplanene. Utdanningene er universitetsledet.

I Tromsø foregår utdanningene i hovedsak på TkNN i nært samarbeid med Institutt for klinisk odontologi (IKO). Det er IKO som har det faglige ansvaret for studieplanene, og dermed ansvaret for teoretisk og klinisk undervisning. Den kliniske praksis/undervisning foregår på TkNN med spesialiteter godkjent av IKO som veiledere. Spesialistutdanning i kjeveortopedi startet opp i 2009 med fire kandidater.

Desentralisering

Utdanning av tannlegespesialister i Nord-Norge er det viktigste langsiktige virkemiddelet for å rekruttere spesialister til regionen. Det er derfor et mål å desentralisere spesialist- og videreutdanningen så mye som mulig ut i regionen, uten at det går på bekostning av kvaliteten. Ulike former for fjernundervisning og datakommunikasjon kan være til stor hjelp her. I et regionalt samarbeidsprosjekt mellom Nordland, Finnmark og Troms ble det utarbeidet et dokument som omhandler prinisipper i spesialistutdanningen i Nord-Norge og behovet for spesialister til utøvende tannhelsetjeneste i regionen.

De mener følgende generellle prinsipper bør gjelde for en desentralisert modell:
TkNN bør i samarbeid med Institutt for klinisk odontologi (IKO), Universitetet i Tromsø (UiTØ), arbeide for å utvikle en overordnet modell for videreutdanning som sikrer Universitetsledet videreutdanning.

Universitetsledet videreutdanning

Regelmessige perioder med teori og praksis ved IKO/TkNN. Klinisk praksis vil foregå på TkNN med veiledere ansatt her. Universitetet har det faglige ansvaret for studieplanene og vil derfor ha ansvaret for teoriundervisningen og i tillegg ansvaret for den kliniske veiledningen. Periodene i studiet på TkNN/IKO skal sikre den vitenskapelige delen av studiet, samt tverrfaglighet.

Regelmessige perioder med veiledet praksis som kan gjennomføres desentralisert. Denne praksisen skal være sammen med en godkjent veileder. Det kan være en fordel om desentralisert praksis kan finne sted ved et kompetansesenter eller klinikk med flere spesialiteter, men det bør ikke være et vilkår. Det viktige er at veilederen er godkjent, at pasientmaterialet er godt og at det foreligger alternative løsninger hvis veileder av ulike grunner faller fra (slutter, blir syk). Muligheten for elektronisk oppkobling fra lokal veileder til UiTø, TkNN eller kompetansesenteret i Bodø, bør gi flere muligheter i utarbeidelse av alternative modeller.

Videreutdanningskandidater fra Finnmark, Troms og Nordland som tar videreutdanning organisert av TkNN bør sikres samme lønn/stipend under videreutdanningen, og samme bindingstid etter utdanningen.

Rapporten finner du her.

Åpningstider

Mandag - fredag
08:00 - 15:00

Telefon

+47 960 92 090