Henvisning

TkNN ønsker å gi pasientene best mulig oppfølging når de kommer til oss, og da trenger vi en del informasjon. Vi ønsker at henvisningene som sendes til oss inneholder følgende punkter.

Generelle opplysninger

 • Pasientens kontaktopplysninger og 11 siffer fødselsnummer
 • Henvisers navn og kontaktopplysninger
 • Problemstilling
 • Anamnese, historikk og symptomer
 • Kliniske funn og radiologiske funn som er relevante for problemstillingen
 • Henvisers vurdering av hastegrad
 • Informasjon om pasientens økonomiske rettigheter (prioritert gruppe i DOT, helforefusjon med innslagspunkt eller ingen økonomiske rettigheter), med dokumentasjon av dette.
 • Relevante og tilgjengelige rtg og kliniske fotos i digitalt format (gjelder ikke DOT Troms som har felles journalsystem med TkNN)
 • Ved behov for tolk må dette oppgis med aktuelt språk
 • Kjeveortopediske henvisninger må sendes med utfylt Helfo-skjema

Implantat

 • Hvilke implantatsystem som har blitt brukt på nåværende konstruksjoner
 • Hvis implantatprotetikken skal gjøres eksternt; Navn + HPR-nummer på samarbeidende tannlege

Henvisningen sendes til

(Avdeling)
Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN)
Postboks 2406, Stakkevollan
9271  TROMSØ

Åpningstider

Mandag - fredag
08:00 - 15:00

Telefon

+47 960 92 090