Om oss

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord–Norge (TkNN) ble formelt etablert i 2003. Sentret omfatter en hovedklinikk i Tromsø og en kjeveortopedisk avdeling lokalisert på Finnsnes. TkNN eies av Troms og Finnmark fylkeskommune og skal ha en regionfunksjon for Nord-Norge.

Kompetansesenteret er tannhelsevesenets ”sykehus”. Her behandles henviste pasienter av tannlegespesialister eller tannleger med annen spesialkompetanse. TkNN skal også drive etterutdanning av tannhelsepersonell og gi råd og veiledning til tannhelsetjenesten og andre.

Andre viktige funksjoner er forskning og spesialistutdanning som skal gjøres i samarbeid med Institutt for klinisk odontologi (IKO), Universitetet i Tromsø. Kompetansesenteret utvikler og anvender telemedisinsk teknologi.

Lokalisering

TANNbygget

Hovedklinikken holder til i 3.etasje i TANNbygget som er lokalisert rett over UNN i Tromsø.

Kjeveortopedisk Avdeling

Den kjeveortopediske avdelingen som er lokalisert på Finnsnes holder til i samme bygg som Finnsnes tannklinikk.

Samarbeid med IKO

I TANNbygget holder også Institutt for klinisk odontologi og Universitetsklinikken til. Dette skaper gode muligheter for et nært samarbeid mellom Universitetstannklinikken, IKO og TkNN. Bl.a. er det felles operasjons- og røntgenavdeling.

Spesialister som ønsker å delta i den kliniske undervisningen kan søke bistilling ved UiTø. Vitenskapelig ansatte fra IKO som ønsker å jobbe klinisk (evt. ha andre oppgaver ved TkNN) kan søke bistilling på kompetansesenteret.

Åpningstider

Mandag - fredag
08:00 - 15:00

Telefon

+47 960 92 090