Denne siden er under utvikling

Det tas forbehold om at sidens innhold kan være mangelfull.

Ta kontakt på tknn@tffk.no for mer informasjon.

Spesialistutdanning i kjeveortopedi

Spesialistutdanningen i kjeveortopedi er som de øvrige spesialistutdanningene ved TkNN og IKO et 3-årig fulltidsstudium.

IKO har det faglige ansvaret, og spesialister i kjeveortopedi ved TkNN, har ansvaret for den kliniske veiledningen.

Høsten 2019 startet to nye kandidater, kull 4 spesialistutdanning i kjeveortopedi ved TkNN/IKO Tromsø.

Begge kandidatene har avtaler om å jobbe i Nord-Norge etter avsluttet utdanning

Åpningstider

Mandag – fredag
08:00 – 15:00