Høsten 2011 startet den første spesialistutdanningen i pedodonti ved TkNN i samarbeid med UiT.  Utdanningen består av en klinisk og en teoretisk del. Den kliniske delen utgjør i hovedsak klinisk tjeneste og behandling av pasienter som remitteres til avdeling for pedodonti ved TkNN.

Kandidatene veiledes av spesialist innen pedodonti, i tillegg til tannpleiere og assistanse av tannhelsesekretærer. 

Åpningstider

Mandag - fredag
08:00 - 15:00

Telefon

+47 960 92 090