Denne siden er under utvikling

Det tas forbehold om at sidens innhold kan være mangelfull.

Ta kontakt på tknn@tffk.no for mer informasjon.

Høsten 2011 startet den første spesialistutdanningen i pedodonti ved TkNN i samarbeid med UiT.  Utdanningen består av en klinisk og en teoretisk del. Den kliniske delen utgjør i hovedsak klinisk tjeneste og behandling av pasienter som remitteres til avdeling for pedodonti ved TkNN.

Kandidatene veiledes av spesialist innen pedodonti, i tillegg til tannpleiere og assistanse av tannhelsesekretærer. 

Åpningstider

Mandag – fredag
08:00 – 15:00