Denne siden er under utvikling

Det tas forbehold om at sidens innhold kan være mangelfull.

Ta kontakt på tknn@tffk.no for mer informasjon.

Protetikk er grenene innenfor odontologi som angår konsekvensene av medfødt tannmangel eller ervervet tanntap, når det gjelder utseende, oral funksjon/tyggeevne, komfort, samt lokal og generell helse. Protetikk er kunnskap om metoder for framstilling av kunstige hjelpemidler (faste og avtagbare proteser) som kan utbedre medfødt tannmangel eller ervervet tanntap/tannskade.

Åpningstider

Mandag – fredag
08:00 – 15:00