Periodonti omhandler vevene som omgir tennene, tilstander og sykdommer og årsaker, utvikling og behandling av disse. Formålet vårt er å bidra og bistå med spesialistbehandling og kompetanseheving. 

Behandlere  

Spesialisttannleger 

Nils Henrik Melin 

Stig Aanerød Ellingsen 

Tannpleiere 

Gøril Figenschau 

Ragnar Håkstad  

Ventetid: konsultasjonstime  9 måneder 

Behandling 

Avdeling for periodonti mottar henvisninger for utredning og behandling av følgende tilstander/problemstillinger:  

  • Alle typer av periodontale sykdommer 
  • Periimplantitt og mukositt 
  • Implantatkirurgi 
  • Gingivale retraksjoner 
  • Tverrfaglig behandlingsplanlegging 

Avdeling for periodonti er åpne for ulike samarbeidsformer slik at henvisende kan utføre deler av behandlingen selv. 

Henvisning 

Vi ønsker at henvisningen inneholder standardinfo for henvisninger til TkNN, i tillegg ønsker vi relevante kliniske og anamnestiske opplysninger: 

  • Opplysninger om evt. tidligere behandling 
  • Antallet 501-takster brukt i inneværende år 
  • Pasientens ønsker for behandlingen  
  • Pasientens subjektive problemer 
  • Periodontalstatus (lommestatus og BOP) 

Åpningstider

Mandag - fredag
08:00 - 15:00

Telefon

+47 960 92 090