Pedodonti er tannpleie for barn og unge i alderen 0 – 18 år

Pedodonti-teamet kommer til å tilby interesserte kolleger mulighet for klinikkbesøk, hospitering. Vi vil også gjerne komme på besøk til dere på tannklinikkene, kanskje i form av pasientkonsultasjoner, seminarer og forelesninger.

På vår avdeling møter dere:

 • Barnetannleger
 • Tannpleier
 • Tannhelsesekretærer
 • Spesialistkandidater

Hva jobber vi med?  

 • Barn og unge som har behov for spesialisthelsetjeneste for tann- og munnhelse, dette kan også være i kombinasjon med somatisk- eller psykisk helseutfordring 
 • Pasientkonsultasjoner, behandlingsplanlegging og behandling. Noen barn går her over lengre tid, andre over kortere. 
 • Samarbeid med andre fagområder og spesialister innenfor tannhelse: tannregulering, kirurgi, tannerstatninger, tannkjøttsykdommer og rotbehandlinger 
 • Samarbeid med andre offentlige instanser som ivaretar barn og unges helse og utvikling: universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) Barneklinikken, barnerehabilitering, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), barnevern, statens barnehus og nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser (TAKO) 
 • Tannbehandling i sedasjon og/eller lystgass 
 • Koordinerende rolle ved tverrfaglig behandling av komplekse tilstander i munnen 
 • Rådgivning og veiledning av tannhelsepersonell i den offentlige tannhelsetjenesten 
 • Spesialistutdanning  

Våre spesialister har også oppgaver på andre institusjoner: 

 • Universitetssykehuset Nord Norge 
  • Tilsyn for inneliggende barn med alvorlig sykdom 
  • Tannbehandling i narkose 
 • Statens barnehus Tromsø 
  • Rettsodontologiske undersøkelser 
 • Harstad Hovedtannklinikk 
  • Konsultasjon og behandling for barn og unge henvist fra Sør-Troms eller Nordland 
 • Institutt for klinisk odontologi/universitetstannklinikken  
  • Undervisning og veiledning av studenter 
  • Forskning 

Henvisning 

Hva kan være aktuelt å henvise til oss?  

 • Alvorlig kariessituasjon 
  • i kombinasjon med annen problematikk for eksempel i behandlingssituasjon 
 • Tannutviklings- eller frembruddsforstyrrelser  
  • Diagnostikk og behandlingsplanlegging, i noen tilfeller behandling  
 • Alvorlige tanntraumer eller komplikasjoner etter tanntraumer 
 • Alvorlig tap av tannsubstans 
  • herunder også barn og unge med spiseproblematikk 
 • Enklere oralkirurgiske inngrep på barn og ungdom 
 • Barn og unge med somatiske helseutfordringer 
  • For eksempel hjertesykdom eller barneleddgikt 
 • Utredning og behandling av Temporomandibulær Dysfunksjon (TMD) hos barn og unge 
 • Barn og unge med sjeldne medisinske tilstander (SMT) 
 • Tilvenning til tannbehandling for barn og unge med  
  • samarbeidsutfordring pga. utviklingsforstyrrelser, nevropsykiatriske diagnoser som f.eks. autisme eller problemer med verbal kommunikasjon  
  • utpreget redsel 

Henvisningen må inneholde 

 • Pasientens navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer 
 • Relevant klinisk og –anamnestisk opplysning 
 • Problemstilling  
 • Eventuelle kliniske foto, røntgen – Det er ønskelig at kliniske bilder og røntgen legges ved digitalt på minnepenn 
 • Kommunikative tilpasninger- for eksempel behov for tolk (språk + land) 
 • Samarbeidsevne 
 • Hvilken behandling og tilnærming som er forsøkt på hjemmeklinikk 
 • Annen informasjon som letter oppmøte 

Hva skjer når vi har mottatt en henvisning? 

 • Henvisningen prioriteres av fagansvarlig på avdelingen 
 • Henvisende og pasient får informasjonsbrev med påberegnet ventetid utfra prioriteringsgrad 

I ventetiden er hjemmeklinikk og henvisende tannlege ansvarlig for profylakse og akutthjelp 

Når behandlingen avsluttes på vår avdeling sendes epikrise til henvisende. 

Reisegodtgjørelse 

Pasientreiser dekker ikke reiser til TkNN for barn og unge som utelukkende har time hos oss, da tannbehandling av barn og unge ikke er inkludert i HELFO.  

Åpningstider

Mandag - fredag
08:00 - 15:00

Telefon

+47 960 92 090