Denne siden er under utvikling

Det tas forbehold om at sidens innhold kan være mangelfull.

Ta kontakt på tknn@tffk.no for mer informasjon.

Pedodonti er spesialiteten barnetannpleie. De fleste barn som henvises til spesialist i pedodonti er medisinsk friske, men har et tannbehandlingsbehov + et samarbeidsproblem på grunn av redsel, angst eller vegring. Behandling hos pedodontist skjer i nært samarbeid med barnemedisin, barnehabilitering, barnehelsetjenesten, allmenntannhelsetjenesten og andre tannlegespesialiteter.

Vi tilbyr tannpleie til barn og ungdommer 0-18 år med spesielle behov på grunn av komplisert tannbehandling, alvorlig og/eller kronisk sykdom, fysiske og/eller psykiske handikap, behandlingsproblemer og angst/redsel for tannbehandling.

Pedodonti-teamet kommer til å tilby interesserte kolleger mulighet for klinikkbesøk, hospitering. Vi vil også gjerne komme på besøk til dere på tannklinikkene, kanskje i form av pasientkonsultasjoner, seminarer og forelesninger.

Åpningstider

Mandag – fredag
08:00 – 15:00