Hvis du har vært utsatt for tortur (=T), har vært utsatt for overgrep (=O) og/eller vold i nære relasjoner, eller har alvorlig tannbehandlingsangst (odontofobi = O), forkortet TOO, har du rett til både psykologisk behandling rettet mot TOO problematikk og tannbehandling. 

En slik behandling tilbyr vårt spesialutdannede team her ved TkNN.

Hit kan man ta kontakt direkte, eller bli henvist fra tannlege eller annen helseinstans.  

På TkNN møter du: 

Karianne Johansen: tannlege  

Emma Kristvik Pettersen: tannhelsesekretær 

Therese Marlene Wikbo: tannpleier 

Kine Jespersen: psykologspesialist 

Ventetid: I utgangspunktet er denne estimert til 3 år, der denne kan endres etter prioritering.

Behandling 

Den psykologiske behandlingen innebærer å trene på det du er mest redd for ved tannbehandling. Treningen gjøres gradvis i et tempo som du selv er med på å bestemme. Du vil underveis erfare og oppleve at informasjon kombinert med en gradvis tilnærming vil føre til at du blir mindre redd. For å lykkes med behandlingen må du delta aktivt.  

Den tannbehandlingen du har rett på er den som skal til for å få restaurert eventuelle tannskader som har oppstått som følge av TOO problematikk, innenfor retningslinjene for TOO med bakgrunn i «Veileder for god klinisk praksis i tannhelsetjenesten».  Tannbehandlingen skjer i hovedsak hos den offentlige tannhelsetjenesten, hos tannhelsepersonell som har vært på kurs hos oss, og som vi samarbeider med. 

Målet for behandlingen er at vi sammen skal finne en god måte for deg til å mestre tannbehandling når du har behov for det, slik at du kan opprettholde en god tannhelse. 

Hvor finnes vi 

TOO-team finnes over hele landet. I Troms og Finnmark har vi team i Alta, Tana Bru, Hammerfest, Storslett, Finnsnes, Harstad og ved TkNN i Tromsø.  

Henvisning 

Alle instanser kan henvise pasienter til TOO tilbudet, pasientene har også anledning å ta kontakt selv.  

Trykk på link for å laste ned henvisningsskjema.

Det er viktig for prioritering at man etterstreber utfyllende informasjon under de nevnte punktene.  

Ta kontakt om du har spørsmål. 

Se gjerne

tooinfo.no og helsedirektoratet.no for mer informasjon om tilbudet.  

 

Åpningstider

Mandag - fredag
08:00 - 15:00

Telefon

+47 960 92 090