Kjeveortopedi er fagområdet innen odontologien som omfatter diagnostikk og behandling av kjeve- og bittavvik.  

Årsaken til bittavvik/tannstillingsfeil er ofte multifaktoriell –  hvor genetikk, miljø og funksjon har en sentral rolle. Bittfeil varierer fra milde til mer alvorlige og kan påvirke estetikk, funksjon og livskvalitet i ulik grad.  

Ca 35% av barn og unge mottar kjeveortopedisk behandling i Norge. Andelen voksne pasienter varierer mellom 2-7%. 

Selv om det i prinsippet er pasienten selv som betaler for behandlingen, gis det støtte fra HELFO for deler av behandlingen avhengig av alvorlighetsgrad av bittfeilen. Det forutsetter at behandlingen utføres av spesialist. Bortsett fra tilfeller hvor behovet er kun estetisk, varierer refusjonen fra 40-100%.  Søskenmoderasjon gis fra barn nummer to, og om refusjon gis må behandling starte innen fylte 20 år.  

Ved oppstart av en kjeveortopedisk behandling tas nødvendig dokumentasjon i form av røntgenbilder, fotos og studiemodeller for å kunne gi en best mulig behandling, samt fastsette grad av behandlingsbehov.  

Bittavvik behandles med ulike typer apparatur, det vanligste er fast apparatur/tannregulering. Avtakbare plater og aligners/skinner kan også benyttes. En kjeveortopedisk behandling tar ofte 1.5-2.5 år, og etter behandlingen stabiliserer man tennene med en skinne/plate samt fastlimte strenger på baksiden av fortennene. 

Behandlere  

Kjeveortopeder 

Sigurd Hadler-Olsen 

Jeanett Steinnes 

Lotte Punsvik 

Rita Myrlund 

Ventetid:  

Opptil 6 måneders ventetid fra mottatt henvisning til pasienten får time for konsultasjon. Ventetiden for oppstart av behandling kan variere etter hvor akutt/alvorlig bittfeilen er. Ektopiske hjørnetenner som utgjør en risiko for skade på nabotenner vil for eksempel være høyt prioritert. 

Behandling 

Vi behandler alle typer tilstander med bitt- og tannstillingsfeil, for eksempel:  

  • Trangstillinger, overbitt, dypt bitt, åpent bitt, kryssbitt, saksebitt, agenesier, ektopiske /retinerte tenner 
  • Tanntap som følge av traumer, hypomineraliseringer etc 

Kjeveortopedisk behandling som en del av et tverrfaglig samarbeid med andre spesialiteter: 

  • Kjeveortopedi i kombinasjon med ortognatisk kirurgi 
  • Kjeveortopedi i forbindelse med periodontal rehabilitering 
  • Kjeveortopedi i kombinasjon med protetisk behandling  

Henvisning 

For å ha rett til HELFO-refusjon for kjeveortopedisk behandling kreves det henvisning fra tannlege eller tannpleier med korrekt utfylt HELFO skjema. Henvisningen må være < 2 år gammel.  

HELFO henvisningsskjemaet må være utfylt med: 

  • Pasientens navn, adresse, telefonnummer, fødsels- og personnummer 
  • Problemstilling med relevante kliniske og anamnestiske opplysninger 
  • Avkrysning i rett gruppe/innslagspunkt avhengig av type bittavvik 
  • Hastegrad ved behov 
  • Evt behov for tolk/språk 

Åpningstider

Mandag - fredag
08:00 - 15:00

Telefon

+47 960 92 090