Endodonti (rotfylling) er en behandling av den indre delen av en tann (pulpa). Bakterier kommer inn i tannen og etablerer en infeksjon i tannen og i kjevebenet. Rotfylling fjerner bakterier og gjør tannen klar for en krone eller fylling.  

Behandlere  

Endodontister ved TkNN  

Line Rørslett Hardersen 

Anne Figenschou 

Henvisning:  

Tannleger kan henvise til oss for rotfylling, revisjoner, traumer, rotspissamputasjoner, resorpsjoner og utredning av smerter. 

Vi ønsker at henvisningen inneholder standardinfo for henvisninger til TkNN, i tillegg må henvisningen inneholde relevante kliniske og anamnestiske opplysninger: 

  • Diagnose med ICD-10 kode, hvilken tann henvisningen gjelder 
  • Tidligere smertehistorie 
  • Klinisk undersøkelse og sens.tester  
  • Pasientens subjektive problemer 
  • Opplysning om evt. tidligere behandling 

OBS! Husk å informere pasient om kostnader for toppfylling/krone etter endt rotfylling 

Åpningstider

Mandag - fredag
08:00 - 15:00

Telefon

+47 960 92 090