Forskning

TkNN driver tannhelsefaglig forskning i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt samt med tannhelsetjenesten i regionen. Vi jobber med data fra flere store befolkningsundersøkelser som Tromstannen, Tromsøundersøkelsen og Tannhelse i Nord i tillegg til kliniske forskningsprosjekter. Under fanen «Forskningsprosjekter» finner du mer informasjon om de enkelte prosjektene, og under fanen «Publikasjoner» finner du oversikt over vitenskapelige artikler fra TkNN.

Forskningsenheten er lokalisert ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge.

Forskningsprosjekter

Publikasjoner

Avlagte doktorgrader

Forskningsleder

Elin Synnøve Hadler-Olsen

Åpningstider

Mandag – fredag
08:00 – 15:00