Protrett av Kristina Grafjell Kantola
Stillingstittel

Kristina Garfjell Kantola

UTDANNING

2013: Master i odontologi ved Universitetet i Tromsø

2003: Sivilingeniør informatikk ved Universitetet i Tromsø

STILLINGER

2021- Stipendiat

2019- Allmennpraktiserende tannlege i DOT, herunder Kroken og Åsgård tannklinikk

2013-2019: Privatpraktiserende tannlege ved Tannlege Kjølmoen

Forskning

Forskningsinteresser

Mine forskningsinteresser omfatter krysningspunktene mellom oral helse, mestring og samhandling i tannbehandlingssituasjonen hos sårbare grupper. Jeg er særlig interessert i hvilke faktorer som påvirker oral helse hos spesielt pasienter med rus- og/eller psykiske lidelser og hvordan man kan adressere disse gjennom helsetjenesteforskning. Min forskning er (foreløpig) kvantitativ.

Forskningsprosjekter

Oral helse hos rus- og psykiatripasienter

Åpningstider

Mandag - fredag
08:00 - 15:00

Telefon

+47 960 92 090