Protrett av Josefine Halbig
Stillingstittel

Josefine Halbig

UTDANNING

2018 –           50% Phd kandidat, TkNN/UiT (5/2018-5/2024)

2011 – 2014      Spesialistutdanning i pedodonti, 3 år fulltidsstudiet ved Institutt for klinisk Odontologi (IkO), Universitetet i Tromsø (UiO) og Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN),Tromsø, Norge

 1996 – 2003      Tannlegestudiet ved Friedrich Alexander Universitet Erlangen-Nürnberg, Tyskland

STILLINGER

2016 –           sakkyndig tannlege for Statens barnehus Tromsø

2014 –           Spesialist i pedodonti/barnetannlege ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN), Tromsø og Harstad, Norge

2006 – 2011      Klinikksjef ved hovedtannklinikken i Harstad (DOT), Troms

2003 – 2011      Tannlege ved Harstad hovedtannklinikk, Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT), Troms

Forskning

Forskningsinteresser

  • Juvenil idiopatisk artritt – barneleddgikt
  • Temporomandibulær dysfunksjon
  • Oral helse hos barn og ungdommer
  • Livskvalitet

Forskningsprosjekter

  • Den Norske Barneleddgiktsstudien NorJIA, en multisenterstudie på bildegiving, oral helse og livskvalitet hos barn med leddgikt (Studien er registrert på gov med identifikasjonsnummer: NCT03904459)

Beskrivelsen av delprosjektet finnes på NorJIA.com

Åpningstider

Mandag - fredag
08:00 - 15:00

Telefon

+47 960 92 090