Disputas Ann-Kristine Sara Bongo

Ann-Kristine Sara Bongo forsvarte sin PhD-grad 8. desember 2021 med avhandlingen Oral health among the indigenous Sámi population – A population-based study on periodontal health, dental caries, and oral health-related quality of life.

Ann-Kristine Sara Bongo forsvarte sin PhD-grad 8. desember 2021 med avhandlingen Oral health among the indigenous Sámi population – A population-based study on periodontal health, dental caries, and oral health-related quality of life.
Ann-Kristine er tannlege og leder av den offentlige tannhelseklinikken i Kautokeino. Hennes forskningsarbeid er basert på Tannhelse i nord studien som er en epidemiologisk undersøkelse med datainnsamling i samiske språkforvaltningskommuner i Finnmark. Hensikten med Tannhelse i nord undersøkelsen har vært å få mer kunnskap om samers tannhelse. Dette arbeidet er det første i sitt slag som ser på tannhelsen i den samiske befolkningen i Finnmark, noe som har vært etterspurt av norske myndigheter over lang tid.
Disputasen ble hold ved Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole. Ann-Kristine har i stipendiatperioden vært ansatt ved TkNN, men vært tilknyttet PhD utdanningen ved det Helsevitenskapelige fakultetet via Institutt for samfunnsmedisin, UIT Norges arktiske universitet. Hun har hatt kontorplass ved Sámi allaskuvla. I så måte har hennes doktorgradsarbeid vært et nært og fruktbart samarbeid mellom tre ulike institusjoner der forskningsenheten på TkNN har vært en viktig aktør. Forsker og førsteamanuensis Birgitta Jönsson (TkNN) har vært hovedveileder og professor Magritt Brustad (TkNN/UIT) har vært biveileder.
Bedømmelseskomitéen har bestått av førsteamanuensis Rasa Skudutyte-Rysstad, Faculty of Dentistry, University of Oslo/Oral Health Centre of Expertise in Eastern Norway som 1. opponent. Ph.d. Kristina Edman, Folktandvården, Region Dalarna/Uppsala University, Uppsala, Sverige har vært 2. opponent og professor Tormod Brenn, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet var 3. opponent og leder av komitéen.
Disputasleder var Instituttleder og professor Vinjar Fønnebø, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Avhandlingen er tilgjengelig her.
UiTs nyhetssak om Ann-Kristines disputas.

Fra venstre: Tormod brenn, Kristina Edman, Ann-Kristine Sara Bongo, Vinjar Fønnebø og Rasa Skudutyt-Rysstad. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Åpningstider

Mandag - fredag
08:00 - 15:00

Telefon

+47 960 92 090