Disputas tannlege Hege Nermo

Fredag 1. oktober 2021 disputerte tannlege Hege Nermo for phd-graden ved Institutt for klinisk odontologi (IKO), UiT Norges arktiske universitet (UiT) med avhandlingen «Dental anxiety in adolescents and adults – Epidemiological studies based on the Tromsø Study 7 and Fit Futures 1 & 2”.  Før disputasen holdt hun prøveforelesning over oppgitt tema “Prevention of dental anxiety and phobia: A clinical perspective».

Fra venstre: Hovedveileder Jan-Are Johnsen, instituttleder Mohammed Al-Haroni, Hege Nermo og leder av bedømmelseskomite Gro Eirin Holde

I doktorgradsarbeidet sitt har Hege studert forekomst av tannbehandlingsangst hos ungdom i Tromsø og hvordan den utvikler seg over en periode på to år, gjennom data fra befolkningsstudien Fit Futures. Et av hovedfunnene hennes var at tannbehandling i form av fyllingsterapi kan bidra til å redusere mild og moderat tannbehandlingsangst, mens de som hadde sterk tannbehandlingsangst ikke fikk redusert angstnivå gjennom standard tannbehandling. Hun har også studert tannbehandlingsangst hos vokse i Tromsø gjennom data fra Tromsø 7 studien, og fant at forekomsten var relativt lav. Tannbehandlingsangst var forbundet med moderat eller dårlig selvopplevd munnhelse, å ha opplevd smertefull eller skremmende behandling hos tannlegen, og det å gå sjelden til tannlegen. I tillegg var det sammenheng mellom tannbehandlingsangst, psykisk sykdom og potensielt traumatiske livshendelse, noe som understreker behovet for god kunnskap om traume-sensitiv behandling i tannhelsetjenesten.    

Førsteamanuensis Jan-Are Johnsen ved IKO, UiT har vært hovedveileder for Hege, mens professor Jan Olof Bergdahl IKO, UIT og professor Tiril Willumsen IKO, Universitetet i Oslo har vært biveiledere. Hege har vært ansatt ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) gjennom hele doktorgradsperioden sin, dels som stipendiat og del som tannlege i TOO-prosjektet. Hun er den fjerde stipendiaten ved TkNN som har tatt doktorgrad.

Opponentene for avhandlingen, professor Magnus Hakeberg ved Gøteborgs Universitet (1. opponent) og professor Satu Lahti ved Universitetet i Turku (2. opponent), deltok via digital oppkobling. Førsteamanuensis Gro Eirin Holde, UiT ledet evalueringskomitéen, mens instituttleder ved IKO UiT, Mohammed Al-Haroni ledet disputasen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Åpningstider

Mandag - fredag
08:00 - 15:00

Telefon

+47 960 92 090