Økonomiske barrierer for tannbehandling, karies og dårlig selvrapportert tannhelse blant voksne i Troms

Ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge publiserte vi nylig en studie om munnhelse og bruk av tannhelsetjenester blant voksne mellom 20 og 79 år i Troms. Deltakerne ble delt i aldersgruppene 20-29 år (unge voksne), 30-59 år (etablerte voksne) og 60-79 år (eldre voksne).  Mer enn halvparten av deltakerne rapportere moderat eller dårlig tannhelse, og andelen var høyere blant de unge voksne enn blant de i aldersgruppen 30-59 år. Forekomsten av karies var høy, særlig blant de unge voksne hvor nesten 60% hadde dentinkaries – 17% i mer enn tre tenner. Deltakerne som var 60 år og eldre hadde lavest forekomst av karies, men også blant dem hadde nesten 40% minst en tann med dentinkaries. I denne aldersgruppen hadde hver tredje deltaker færre enn 20 tenner.

Blant de som var 30 år og eldre oppsøkte om lag 70% tannhelsetjenester regelmessig, mot under halvparten av de unge voksne. Økonomi var den vanligste årsaken til å ikke oppsøke tannhelsetjenester, og hele 40% av de unge voksne hadde unnlatt å få tannbehandling de to foregående år på grunn av økonomiske forhold. Uregelmessige tannlegebesøk, økonomiske barrierer for å oppsøke tannbehandling, karies, dårlig generell helse og betydelig tanntap var sterkt forbundet med å rapportere moderat eller dårlig tannhelse.  

Studien viser at mange voksne i Troms har betydelige tannhelseproblemer, men opplever økonomiske utfordringer med å motta nødvendig hjelp. Kombinasjonen av mye behandlingskrevende karies og dårlig økonomi blant unge voksne gir særlig grunn til bekymring. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Åpningstider

Mandag - fredag
08:00 - 15:00

Telefon

+47 960 92 090