Nå starter tredje runde av helseundersøkelsen Fit Futures på TkNN

Fit Futures er en stor helseundersøkelse som første gang ble gjennomført i 2010/2011. Da ble ungdom som gikk i 1. klasse på videregående skoler i Tromsø og Balsfjord kalt inn til en omfattende kartlegging av livstil og helse, inkludert munnhelse. De samme ungdommene ble kalt inn igjen to år etter i Fit Futures 2. I januar 2021 starter tredje runde av Fit Futures der vi kaller inn alle deltakere i Fit Futures 1 og 2 til nye undersøkelser. Deltakerne vil nå være i midten av tjueårene.

På bildet: Erik Haro i stolen, bak fra venstre: Therese Bondø, Nils Henrik Melin, Andreas Schmalfuss og Elin Hadler-Olsen

Munnhelsedelen av Fit Futures gjennomføres som et samarbeid mellom Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) og Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved UiT Norges arktiske universitet. Deltakerne skal besvare spørsmål for å kartlegge blant annet bruk av tannhelsetjenester, tilfredshet med egne tenner, selvopplevd munnhelse og tannbehandlingsangst. I tillegg vil vi gjennomføre en klinisk tannundersøkelse.

Studien gir en fantastisk mulighet til å kartlegge hvordan munnhelsen utvikler seg i overgangen fra ungdom til voksen. Dette er en brytningstid der man etablerer seg med eget hjem, egen økonomi og nye rutiner. Deltakerne har ikke lenger rett til gratis og oppsøkende tjenester i den offentlige tannhelsetjenesten, og det finnes lite tannhelsedata på denne aldersgruppen. Siden vi følger de samme deltakerne over mange år, kan studien gi oss mye sikrere kunnskap om faktorer som påvirker munnhelsen enn det vi får gjennom tverrsnittstudier. Studien kartlegger helse og livsstil bredt, og gir oss mulighet til å studere sammenhenger mellom livsstil, generell helse og munnhelse.

Datainnsamling vil foregå det meste av 2021 på TkNN der tannlege Therese Bondø, tannhelsesekretær Liv Marit Bergli og radiograf Erik Haro vil ha hovedansvar for de kliniske undersøkelsene. Planleggingen har vært utfordrende på grunn av Covid-19 pandemien, men vi er glade for at vi nå kan starte opp etter flere utsettelser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Åpningstider

Mandag - fredag
08:00 - 15:00

Telefon

+47 960 92 090